Projektisuunnittelija Suomen ilmastopaneelille

Tule edistämään tieteeseen pohjautuvaa päätöksentekoa!
Suomen ilmastopaneelin sihteeristöön haetaan projektisuunnittelija määräaikaiseen työsuhteeseen. Työtehtävät keskittyvät Ilmastopaneelin viestinnän ja sihteeristön työn tukemiseen. Tehtävässä pääsee osaksi monitieteistä tiedeyhteisöä, jossa alan parhaat asiantuntijat työskentelevät päivänpolttavien ilmastonmuutoskysymysten parissa tutkimuksen ja politiikan rajapinnalla, sekä luomaan suhteita ilmastotoimien kannalta olennaisiin sidosryhmiin. 

 

TEHTÄVÄSTÄ
Projektisuunnittelija työskentelee osana Ilmastopaneelin sihteeristöä. Tehtävä koostuu kahdesta osa-alueesta: viestinnän tukemisesta sekä sihteeristön yleisen työskentelyn avustamisesta. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi raporttien editointia ja taittoa tai erilaisten tekstien ja some-materiaalien luonnostelua sekä sidosryhmätyön edistämistä yhdessä Ilmastopaneelin viestintäasiantuntijan kanssa. Projektisuunnittelija osallistuu myös sihteeristön viikoittaiseen työhön avustaen juoksevissa asioissa, esimerkiksi lausuntojen valmistelussa, ilmastopolitiikan seuraamisessa sekä tapaamisten, työpajojen ja tapahtumien järjestämisessä. Työtehtävät sovitaan viikoittaisissa sihteeristöpalavereissa. Toimenkuvan painopisteitä ja sisältöä voidaan räätälöidä sopivan henkilön löydyttyä.

 

OSAAMISESTA
Tehtävä sopii sinulle, jos olet kiinnostunut ilmastopolitiikasta ja pidät työstä, jonka tempo vaihtelee. Olet joko urasi alkupuolella tai sinulla on jo jonkin verran työkokemusta. Sinulla on osaamista viestinnästä tai sisällöntuotannosta. Kokemus tiedeviestinnästä on eduksi. Sinulla on kokemusta ja intoa järjestää tapahtumia kokouksista konferensseihin.

Odotamme sinulta erinomaista suomen kielen taitoa sekä itseohjautuvaa työotetta. Hallitset etätyön ja Office-ohjelmat. Tarvitset hyviä vuorovaikutustaitoja laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Olet motivoitunut edistämään Ilmastopaneelin työn vaikuttavuutta paneelin jäsenten ohjauksessa osana Ilmastopaneelin sihteeristöä.

 

TYÖYMPÄRISTÖSTÄ
Projektisuunnittelija palkataan työsuhteeseen Helsingin yliopistoon, jonka yhteydessä Ilmastopaneelin sihteeristö toimii. Ilmastopaneelin sihteeristön työtä johtaa Ilmastopaneelin puheenjohtajisto. Työskentelet tiiviisti osana sihteeristöä ja toimit teemasta riippuen Ilmastopaneelin eri jäsenten kanssa. Ilmastopaneelin ja sen sihteeristön työskentelyä ohjaa tieteellinen perusta ja riippumattomuus, joihin sitoutumista odotamme myös hakijalta. Tehtävän palkkaus on osaamisesta ja kokemuksesta riippuen 2800-3200 euroa kuukaudessa. Työsuhteessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

 

Työnantajana Helsingin yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monipuolisesti työterveys- ja liikuntapalveluita sekä auttaa henkilöstöä onnistumaan työssään mahdollistamalla joustavan työnteon sekä huippuyliopiston ainutlaatuisen ilmapiirin. Työyhteisömme on reilu, innostunut ja sitoutunut tekemään töitä paremman huomisen puolesta.

 

Työtilat tarjotaan Helsingin yliopiston Viikin kampuksella Ilmastopaneelin sihteeristön yhteydessä, huomioiden voimassa olevat etätyösuositukset. Pääasiallisesta etätyöstä koko työsuhteen aikana voidaan myös neuvotella. Työntekijän on kuitenkin oltava tarvittaessa käytettävissä Helsingissä ennalta sovittuina ajankohtina.

 

Kiinnostuitko? 
Odotamme hakemustasi rekrytointijärjestelmäämme 11.7.2022 mennessä. Tehtävä on määräaikainen Ilmastopaneelin nykyisen toimikauden puitteissa 30.4.2024 saakka ja toivottu aloitusajankohta mahdollisimman pian. Helsingin yliopisto toivoo hakijoita monipuolisesti eri sukupuolten edustajista, kieli- ja kulttuuritaustoista sekä vähemmistöistä.  

 

Lisätietoja antaa Ilmastopaneelin koordinaattori Sally Weaver (sally.weaver@helsinki.fi, +358 50 37 68 391) 


Ilmastopaneeli tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi

Suomen ilmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton asiantuntijaelin, joka tukee ilmastopolitiikan suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa. Ilmastopaneeli julkaisee tieteellisiä tutkimusraportteja ja antaa lausuntoja ja politiikkasuosituksia. Raportit ja muut julkaisut ovat paneelin verkkosivuilla avoimesti hyödynnettävissä. Ilmastopaneeli on asetettu ilmastolain mukaisesti, ja siinä on mukana 14 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen ansioitunutta tutkijaa. Ilmastopaneelin työtä avustaa sihteeristö. 
 

Onko sinulla helsinki.fi -käyttäjätunnukset ja voimassa oleva työsopimus, apurahatutkijan sopimus, vierailevan tutkijan tai vierailevan professorin sopimus Helsingin yliopistossa? Kirjaudu ensin tästä hakeaksesi avoimia tehtäviämme

Avoin työpaikka

Haku päättyy:  11.07.2022
Yksikkö:  Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta
Alayksikkö:  Taloustieteen osasto
Tunniste:  315

Miksi hakea työpaikkaa Helsingin yliopistossa?

Helsingin yliopisto on tieteen, oppimisen ja rohkean ajattelun yhteisö.

Työskentelemme suurten maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseksi perustutkimuksen, uteliaisuuden ja yhteistyön avulla – yhdessä maailman parhaaksi! Yliopistossa työskentelee yhteensä noin 8 000 opettajaa, tutkijaa ja asiantuntija- ja tukipalveluhenkilöstön jäsentä.

Arvostamme vastuullisuutta ja haluamme olla työntekijöillemme paras mahdollinen työnantaja.