Yliopistonlehtori, eläinlääketieteellinen epidemiologia

Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan kuuluu 4 osastoa ja Yliopistollinen eläinsairaala. Eläinlääketieteellinen tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta ja alan tutkimuksesta sekä huolehtii tieteellisestä ja ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunnassa on yhteensä noin 750 perus- ja jatko-opiskelijaa, vuosittain eläinlääkärin perustutkintoa suorittamaan valitaan noin 70 opiskelijaa. Lisäksi tiedekunta kehittää käytännön eläinlääkintää ja siihen liittyvää palvelutoimintaa.

 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta hakee

 

YLIOPISTONLEHTORIA

 

vakinaiseen työsuhteeseen elo-syyskuusta 2024 alkaen tai sopimukseen mukaan. Tehtävän ala on eläinlääketieteellinen epidemiologia. Yliopistonlehtorin tehtävät sijoittuvat eläinlääketieteellisten biotieteiden osastolle.

 

Työtehtäviin kuuluu ensisijaisesti perusopiskelijoiden opetus infektioepidemiologiassa, joka on painottunut tarttuvien eläintautien vastustamisen ja eläintautilainsäädännön käsittelemiseen, sekä analyyttisessä epidemiologissa, jota on opetettu näyttöön perustuva eläinlääketiede nimikkeen alla ja johon on kuulunut myös suppea tilastotieteen opettaminen. Sen lisäksi työtehtäviin kuuluu ohjata perusopiskelijoita kandidaatin- ja lisensiaatintutkielmien tekemisessä, toimia tarttuviin eläintauteihin erikoistuvien eläinlääkärien koulutusohjelman vastuuhenkilönä, ohjata jatko-opiskelijoita sekä osallistua alalle tyypilliseen tieteidenväliseen tutkimukseen. Työtehtäviin kuuluu myös opetuksen kehittäminen sekä hallinnollisiin tehtäviin ja muuhun kehittämistyöhön osallistuminen.

 

Mitä odotamme

 

Tehtävään valittavalta edellytetään laillistettua eläinlääkärin tutkintoa ja eläinlääketieteen tohtorin tutkintoa. Tutkintovaatimus tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä. Tehtävään valittavalta odotetaan kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

 

Hakijoiden arvioinnissa otetaan huomioon tieteelliset ja opetukselliset ansiot sekä eläinlääketieteellisen epidemiologian osaaminen ja kokemus liittyen infektioepidemiologiaan, eläintautien vastustamiseen tai analyyttiseen epidemiologiaan sisältäen myös tilastotieteen. Arvostamme kiinnostusta ja innovatiivista otetta alan kehittämiseen, joustavuutta ja kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että yhteistyössä toisten kanssa. Hakemuksessa pyydämme kertomaan, mihin oma osaaminen ja kokemus ensisijaisesti kohdistuu.

 

Rekrytointiprosessi sisältää myös kärkihakijoiden opetusnäytteet. Heille annetaan tällöin sama aihe ja opetustaitotoimikunta arvioi myös hakemuksen. Huomioithan siis eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisin kuvatessasi opetusansioitasi hakemuksessasi. Yliopistonlehtorin tehtävässä tulee opetustaidon olla kokonaisuutena vähintään hyvä.

 

Suomen ja ruotsin kielen taidosta

 

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta edellytetään, että hän hallitsee sen kielen, jolla hänen on annettava opetusta. Haettavana oleva tehtävä edellyttää hyvää suomen kielen taitoa ja ruotsin kielen tyydyttävää taitoa (ns. virkamiesruotsi).

 

Miksi meille

 

Helsingin yliopisto on suuri ja vastuullinen työnantaja, jonka akateeminen työympäristö kiehtoo monia. Tarjoamme monipuolisen työn innostavassa monitieteisessä ympäristössä sekä mahdollisuuden kehittää omaa osaamista sekä tieteenalaa osana eläinlääketieteellisen tiedekunnan kansainvälisesti arvostettua ja laadukasta tutkimus- ja opetustoimintaa.

 

Epidemiologista osaamista tiedekunnassa ollaan vahvistamassa. Tiedekunnassa on samanaikaisesti haettavana myös tutkimuspainotteisempi eläinlääketieteellisen epidemiologian apulaisprofessorin/professorin tehtävä, johon on erillinen haku. Rekrytoitavien henkilöiden kesken  jaetaan opetustehtäviä ja rakennetaan koko tiedekunnan epidemiologian yhteistyötä.

 

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtainen palkanosa. Tehtävän bruttopalkka asettuu välille 4 000–5 000 euroa kokemuksesta, koulutuksesta ja ansioista riippuen. Uusilla työntekijöillä tehtävään sisältyy 6 kuukauden koeaika.

 

Hakemuksen toimittaminen

 

Odotamme hakemustasi rekrytointijärjestelmämme kautta.


Liitä hakemukseen yhtenä dokumenttina 1) saatekirje 2) tutkijan ansioluettelo / yliopistoportfolio, joka tuo esille tieteellisen toimintasi lisäksi kokemuksesi ja ansiosi, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa 3) julkaisuluettelo.

 

Lisätietoa tutkijan ansioluettelosta ja yliopistoportfoliosta sekä malli julkaisuluettelon laatimisesta: https://www.helsinki.fi/fi/tutustu-meihin/ura-ja-avoimet-tyopaikat/avoimet-tyopaikat/ohjeet-opetus-ja-tutkimustehtavia-hakevalle.

 

Kun kuvaat opetusansioitasi, otathan huomioon tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisin: https://www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta/tutustu-meihin/toihin-meille/opetustaidon-arviointi.

 

Hakuaika päättyy 3.5.2024 (klo 23.59). Tehtävä oli aiemmin avoinna 2.4. asti ja hakuaikaa päätettiin jatkaa.

 

Lisätietoa

 

 

Ks. eläinlääketieteellisen tiedekunnan toimintaympäristöön liittyen myös:

Onko sinulla helsinki.fi -käyttäjätunnukset ja voimassa oleva työsopimus, apurahatutkijan sopimus, vierailevan tutkijan tai vierailevan professorin sopimus Helsingin yliopistossa? Kirjaudu ensin tästä hakeaksesi avoimia tehtäviämme

Avoin työpaikka

Haku päättyy:  3.5.2024
Yksikkö:  Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Alayksikkö:  Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Tunniste:  2964

Työtä maailman parhaaksi

Tieteen voimalla voidaan muuttaa maailmaa. Olemme yksi maailman parhaista tutkimusyliopistoista – yli 30 000 opiskelijan ja 8 000 työntekijän kansainvälinen tieteen, tutkimuksen, oppimisen ja rohkean ajattelun yhteisö.

Meidät tunnetaan monitieteisyydestä. Uskomme tieteidenvälisen tutkimuksen ja rajoja rikkovan yhteistyön voimaan löytää ratkaisuja ja luoda toivoa paremman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Meitä yhdistävät arvomme totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys, sekä halu tehdä merkityksellisiä töitä. 

Tule mukaan: tee työtä tulevaisuudelle – maailman parhaaksi.